10 - O mulema

O mulema
Etoumi na oa, o passa wasé  yé pèpè
Oa pò ndé wé mba o mulema, wé mba o mulema, wé mba o mulema, wé mba o mulema
Na mènè  oa bunya tè, wa ndé wé mba monguèlè
Oa pò ndé wé mba o mulema, wé mba o mulema, wé mba o mulema, wé mba o mulema

Ndé na si pòti pò ka ndjé o monguèlè nò
Ndé oa mò o bi na na mendè timba djènè oa

Etoumi na oa, oa ndé wé mba monguèlè
Oa pò ndé wé mba o mulema, oa pò ndé wé mba o mulema
Bulu na mwésé tè ediba na ebiami e

Ndé mba na mèndè timba bè na oa, ndé mba na mèndè timba bè na oa
Ndé mba na mèndè timba bè na oa, ndé mba na mèndè timba bè na oa
Ndé mba na mèndè timba djènè oa, ndé mba na mèndè timba djènè oa
Ndé mba na mèndè timba djènè oa, ndé mba na mèndè timba djènè oa

Ndé ne ndé wassa longuè, ndé oa mò o bi na oa pò ndé wé mba mulema
Ne ndé wassa longuè lam lèsè o wasé wan

Etoumi na oa, tò na pòtò sò ndé
Oa pò ndé wé mba o mulema, Oa pò ndé wé mba o mulema, wé mba o mulema
Bulu na mwésé tè ediba na ebiami

Ndé mba na mèndè timba bè na oa, ndé mba na mèndè timba bè na oa
Ndé mba na mèndè timba bè na oa, ndé mba na mèndè timba bè na oa

Bulu na mwésé tè
Oa pò ndé wé mba o mulema, wé mba o mulema, wé mba o mulema,
Etoumi na oa oa
Oa pò ndé wé mba o mulema
Tò nondéa ndé moïn na siba wasé
Nika ndé di lambo mò lé nò

Ndé mba na mèndè timba bè na oa, ndé mba na mèndè timba bè, timba bè
Na mèndè bè na oa, o bwindea

Written by Jean Sibelius - Francis Jocky
Sibelius: Karelia Suite, Op.11 - 3. Alla marcia (Moderato)
KoKo Records - The Quest@2021


For sync and licensing please contact: thequest @ kokoentertainment.com

Follow us

©

Francis Jocky. All rights reserved

Powered by KoKo Design